Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 26.05.2017
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Bohdanovce
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 29.05.2017
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Bohdanovce
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 29.05.2017
Stav: Vyriešené

Mesto/obec
Bohdanovce