eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Bohdanovce

Bohdanovce 142
044 16 Bohdanovce

Mobil: +421 905 911306, 0911 141218
Telefón: +421 55 6941218
Web: http://www.bohdanovce-ke.sk
E-mail: bohdanovce@stonline.sk

IČO: 00323985
DIČ: 2021235832

Bankové spojenie
IBAN:
 SK61 5600 0000 0004 1533 0001