Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Bohdanovce
Bohdanovce č. 142
044 16 Bohdanovce


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok nestránkový deň
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 12:30  

Obec Bohdanovce
Bohdanovce č. 142
044 16 Bohdanovce

Kontakty

Mobil: +421 905 911306, 0911 141218

Telefón: +421 55 6941218

Web: http://www.bohdanovce-ke.sk

E-mail: bohdanovce@stonline.sk

IČO: 00323985

DIČ: 2021235832

Bankové spojenie

IBAN: SK61 5600 0000 0004 1533 0001