eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Služba zabezpečuje poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vedenie ich evidencie. Klientovi umožní podanie žiadosti o poskytnutie informácie, následne samospráva po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov a v prípade spoplatnenej informácie aj po obdržaní notifikácie o uhradení poplatku a spracovaní informácií. Poskytnutie požadovanej informácie si klient bude môcť prevziať elektronicky alebo osobne. Mesto a obec poskytujú informácie podľa príslušného zákona ako aj podľa obvyklých spôsobov určených v podmienkach poskytovania informácií v zmysle zákona. Spoplatnenie poskytnutých informácií je dané formou VZN. 


Dátum zverejnenia: 28.02.2017

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2017