Základná škola s materskou školou Bohdanovce Telefón: +421557289322
E-mail: riaditel@zsbohdanovce.edu.sk
Riaditeľ: PaedDr. Ladislav Juhás

Bohdanovce 209
044 16 Bohdanovce

Mesto/obec
Bohdanovce