Úradná tabuľa - Obec Bohdanovce 

O Z N A M - dôležité upozornenie !!!