Úradná tabuľa - Obec Bohdanovce 

Rozhodnutie o povolení na realizáciu líniovej stavby