Úradná tabuľa - Obec Bohdanovce 

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN počas letných prázdnin